Negara-negara yang menggunapakai "demokrasi pilihan raya" dalam bancian Freedom House's 2017 Freedom in the World, meliputi tahun 2016.[1]

Demokrasi berperwakilan (Jawi: ديموكراسي برڤرواكيلن; juga demokrasi tidak langsung, kerajaan berperwakilan atau psefokrasi) adalah sejenis demokrasi yang berasaskan prinsip pegawai yang dipilih mewakili sekelompok orang, berbanding dengan demokrasi langsung.[2] Hampir semua demokrasi gaya Barat moden adalah jenis demokrasi berperwakilan; sebagai contoh, United Kingdom yang juga monarki perlembagaan, Perancis ialah sebuah negara kesatuan, dan Amerika Syarikat ialah sebuah republik persekutuan.[3]

Ia adalah elemen kedua-dua sistem parlimen dan sistem presiden kerajaan dan biasanya digunakan di dewan rendah seperti House of Commons United Kingdom, Lok Sabha India, dan boleh dibatasi oleh kekangan perlembagaan seperti dewan atas. Ia telah digambarkan oleh beberapa ahli teori politik termasuk Robert A. Dahl, Gregory Houston dan Ian Liebenberg sebagai poliarki.[4][5] Di dalamnya kuasa di tangan wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat.

Kuasa perwakilan

Wakil dipilih oleh orang awam, seperti dalam pemilihan nasional untuk badan legislatif nasional.[6] Wakil yang dipilih boleh memegang kuasa untuk memilih wakil lain, presiden, atau pegawai lain dari pemerintah atau badan legislatif lain, sebagai Perdana Menteri dalam kes yang kedua. (perwakilan tak langsung).

Kuasa wakil biasanya dikurangkan oleh perlembagaan (seperti dalam demokrasi perlembagaan atau monarki perlembagaan) atau langkah-langkah lain untuk mengimbangi kuasa wakil:

Original: Original:

https://ms.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_berperwakilan