International Standard Serial Number (ISSN) ialah nombor lapan digit unik yang digunakan untuk mengenal pasti suatu terbitan berkala bercetak atau elektronik.[1] Sistem ISSN telah digunakan sebagai piawai antarabangsa ISO 3297 pada 1975[petikan diperlukan]. Subjawatankuasa ISO TC 46/SC 9 bertanggungjawab ke atas piawai ini.

Format kod

Format ISSN adalah angka lapan digit, dibahagikan dengan suatu hyphen ke dalam dua angka empat-digit. Digit terakhir, yang mungkinnya 0-9 atau suatu X, adalah sebuah digit simak. ISSN jurnal Hearing Research, contohnya, adalah 0378-5955, digit simaknya adalah 5.

Untuk mengira digit simak, algoritma berikutnya dapat digunakan:

Kita jumlah tujung digit pertama ISSN didarabkan dengan kedudukannya di nombor, mengira dari kanan — iaitu, 8, 7, 6, 5, 4, 3, dan 2, secara tertentu:
.
modulus 11 pada jumlah ini kemudian dikirakan: membahagikan jumlah oleh 11 dan menentukan yang baki.
.
Jika tiada baki digit simak adalah 0.
Jika tidak nilai modulus atau baki ini ditolak dari 11 untuk memberikan digit simak:
5 adalah digit simak.
Sebuah huruf besar X di kedudukan digit simak menandakan simak digit 10.

Untuk mengesahkan digit simak, kirakan jumlah kesemua lapan digit ISSN didarabkan oleh kedudukannya di nombor, mengira dari kanan (jika digit simak adalah X, kemudian tambahkan 10 ke jumlah). Modulus 11 pada jumlah seharusnya menjadi 0.

Taksiran kod

Kod ISSN dilantik oleh sebuah rangkaian ISSN National Centres, biasanya diletakkan di perpustakaan kebangsaan dan dikordinasikan oleh ISSN International Centre berasaskan di Paris. International Centre adalah sebuah pertubuhan perantaraan kerajaan dicipta pada 1974 melalui suatu perjanjian di antara UNESCO dan kerajaan Perancis. International Centre mengekalkan sebuah pengkalan data pada semua ISSN dilantika sedunia, ISDS Register (International Serials Data System) selain itu dikenali sebagai ISSN Register. ISSN Register mengandungi kod ISSN dan penjelasan untuk lebih daripada sejuta periodicals[2] dengan lebih kurang 50,000 rakaman baru ditambuah tiap tahun.

Perbandingan dengan pengenal lain

ISSN dan kod ISBN adalah mirip dalam konsep, di mana ISBN dilantik pada buku individu. Sebuah ISBN mungkin dapat dilantik untuk isu khas sebuah majalah, tambahan dengan kod ISSN untuk majalah sebagai keseluruhannya. Sebuah ISSN, tidak seperti kod ISBN, adalah sebuah pengenal yang tidak dikenali berkaitan dengan sebuah judul malajah, mengandungi tiada maklumat seperti dengan penerbit atau lokasinya. Untuk alasan sebuah ISSN dilantik pada sebuah majalah tiap waktu ia mengalami sebuah perubahan judul utama.

Sejak ISSN menggunakan pada keseluruhan majalah sebuah pengenal baru, Pengenal Benda Siri dan Sumbangan, telah dibina di atasnya untuk membenarkan jilid khas, rencana, atau komponen berkenalan lain (seperti isi kandungan).

Keberadaan

Daftar ISSN tidak diadakan secara bebas untuk soal siasat di web tetapi diadakan dengan langganan. Ada beberapa jalan pada pengenalan dan verifikasi kod ISSN untuk orang ramai.