Ini adalah Senarai Jabatan dan Agensi Kerajaan di Amerika Syarikat yang tidak lengkap. Senarai ini termasuk agensi-agensi persekutuan di bawah salah satu daripada tiga cabang kerajaan di Amerika Syarikat, serta agensi-agensi bebas.


Cabang Eksekutif

Pejabat Eksekutif Presiden