Templat:Criminal law

Sumpah bohong atau sumpah palsu merujuk kepada tindakan seseorang individu, tanpa paksaan, membuat sumpah atau pengakuan palsu samada bertulis atau berkata, berkenaan hal-hal berkaitan prosiding penghakiman.

Original: Original:

https://ms.wikipedia.org/wiki/Sumpah_bohong