Perlembagaan Amerika Syarikat, undang-undang agung Amerika Syarikat
Kod Amerika Syarikat, pengekodan undang-undang statut persekutuan
Kod Pengaturan Persekutuan, pengekodan hukum pentadbiran persekutuan

Hukum Amerika Syarikat terdiri dari berbagai tingkatan[1] bentuk dikodifikasikan dan uncodified undang-undang, yang paling penting adalah Perlembagaan Amerika Syarikat, berdasarkan kerajaan persekutuan Amerika Syarikat. Perlembagaan menetapkan batas-batas undang-undang persekutuan, yang terdiri daripada tindakan Kongres berperlembagaan, perlembagaan perjanjian diratifikasi oleh Kongres, peraturan-peraturan perlembagaan diumumkan oleh butang cabang eksekutif, dan hukum perkara berasal dari badan kehakiman persekutuan.

Perlembagaan dan undang-undang persekutuan adalah undang-undang tertinggi tanah, sehingga bertentangan preempting negara dan undang-undang teritorial dalam lima puluh negeri AS dan di kawasan-kawasan-kawasan.[2] Namun, preemption persekutuan lingkup terhad, kerana lingkup kuasa persekutuan itu sendiri agak terhad. Dalam sistem dual-berdaulat unik dari Amerika federalisme (sebenarnya tripartit[3] ketika salah satu termasuk tempahan penduduk asli Amerika Syarikat), negara-negara adalah pleno kedaulatan, sedangkan berdaulat persekutuan hanya mempunyai kuasa tertinggi terhad yang disebutkan dalam Perlembagaan. Memang, negara dapat memberikan hak-hak warga negara mereka lebih luas dari Perlembagaan persekutuan sepanjang mereka tidak melanggar hak perlembagaan persekutuan.[4][5] Dengan demikian, sebahagian besar hukum AS (terutama "hukum hidup" sebenarnya kontrak, tort, jenayah, dan hukum keluarga yang dialami oleh majoriti warga negara di sehari-hari) terutama terdiri daripada undang-undang negara, yang boleh dan memang sangat berbeza-beza dari satu negara ke yang berikutnya.[6][7]

Baik di peringkat persekutuan dan negara, undang-undang Amerika Syarikat pada awalnya sebahagian besar berasal dari sistem common law hukum Inggeris, yang berlaku pada saat Perang Revolusi.[8][9] Namun, undang-undang AS telah sangat menyimpang dari moyang Inggerisnya, baik dari segi substansi dan tatacara, dan telah memasukkan sejumlah inovasi hukum sivil.

Lihat juga

Original: Original:

https://ms.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_Amerika_Syarikat