Institut Pengajian Tinggi Awam (juga Universiti Awam) ialah universiti yang banyak dibiayai secara awam melalui kerajaan negara atau setempat. Universiti kebangsaan lazimnya merupakan universiti awam. Di sesetengah tempat, institut awam merupakan pusat penyelidikan terkemuka dan berpengaruh; banyak di antaranya diletakkan setanding dengan universiti terbaik di dunia oleh THES - QS World University Rankings dan Academic Ranking of World Universities.[1]

Amerika Syarikat

Kebanyakan universiti awam termasuk dalam sistem universiti negeri.....

Malaysia

Lihat juga

Original: Original:

https://ms.wikipedia.org/wiki/Universiti_awam